Kontakty

Kontaktujte nás:

Druh zariadenia: dom ošetrovateľskej starostlivostidom ošetrovateľskej starostlivosti
Identifikátor: 68-31257917-A0001
Odborné zameranie: ústavná ošetrovateľská starostlivosť
ošetrovateľská starostlivosť
Lekári, sestry: Mgr. Iveta Szalaiová (Vedúca sestra)
Miesto prevádzkovania:
Zoltána Fábryho  20
07901  Veľké Kapušany
Poskytovateľ: Poliklinika “Veľké Kapušany n.o”

Zoltána Fábryho  20
07901  Veľké Kapušany
IČO: 31257917
Telefón: +421 566382421