Dom ošetrovateľskej starostlivosti

Dom ošetrovateľskej starostlivosti

Ošetrujúci lekár: MUDr. Daniela Krupová

Odborný zástupca: Mgr. Iveta Szalaiová

Návštevné dni a hodiny

Streda:         14:00 – 16:00                

Sobota:         14:00 – 16:00  

Nedeľa:        14:00 – 16:00