Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie


Lekár: MUDr. Lenka Bujňáková

                       Ambulancia                      Obed                   Ambulancia               

Utorok:         8:00 – 12:30                        –                       13:00 – 15:00