Kontaktujte nás


    Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov.

    V prípade, že nám zasielate životopis, je potrebné priložiť nasledovný text:

    V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v životopise nemocnicou Poliklinika Veľké Kapušany n. o.so sídlom vo Veľkých Kapušanoch 079 01, Ul. Zoltána Fábryho20 za účelom sprostredkovania zamestnania.
    Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje budú spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný dobrovoľne a podľa zákona je ho možné kedykoľvek odvolať.