Interreg

Access2Health – Uľahčenie prístupu k lekárskym zásahom na oboch stranách hranice

Cieľom projektu Access2Health je poskytnúť prístup k ortopedickým, rádiologickým a následným službám v oblasti zdravotnej starostlivosti na cezhraničnom území. Poliklinike Veľké Kapušany n.o. a CSPmed Ltd. projekt umožní rozšíriť svoje technické aj ľudské kapacity, aby primerane reagovali na zdravotné problémy v cieľovej oblasti.

Vďaka projektu Access2HealthPoliklinika Veľké Kapušany n.o.získadigitálne röntgenové vybavenie s PACS-om nevyhnutné na ortopedické diagnostikovanie a moderné postele pre pacientovpotrebné pre následné liečenie. CSPmed Ltd. zakúpi multifunkčné laserové zariadenia, ktoré bude umiestnené v priestoroch nemocnice Sátoraljaújhelyi Erzsébet, a používané počas chirurgických zákrokov a následnom liečení prípadných komplikácii, na liečenie kožných ochorení.

Po zakúpení prístrojov a vybavenia sa budú v rámci projektu konať odborné školenia s podporou Univerzity v Miskovci. Počas školení bude prebiehať výmena skúseností v oblasti telerádiológie, rádiológie a aplikácie laserových technológií v medicíne.

Tento vývoj zlepšuje, koordinuje a zabezpečuje prístup k starostlivosti o pacientov v regióne východného Slovenska a susedného maďarského regiónu, najmä s ohľadom na nedostatok špecializovaných zariadení v tomto regióne Slovenska na jednodňovú ortopedicku, artroskopickú a laserovú terapiu. Dlhodobým výsledkom je skrátenie cesty k starostlivosti o pacientov.

Projekt sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.

Názov projektu: Facilitating access to health interventions on both sides of the border

Názov partnera: Poliklinika „Veľké Kapušany n.o.”

Začiatok realizácie: 01/10/2020

Ukončenie realizácie: 31/05/2022

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej Únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške170 000,00 EUR.

www.skhu.eu

Mandátna zmluva s CEDS Life, s.r.o. – Dátum zverejnenia: 26/11/2020

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Kúpna zmluva s Medixray s.r.o.Dátum zverejnenia: 02/11/2021

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Objednávka č. 1/2022 zo dňa 03/01/2022Dátum zverejnenia: 03/01/2022

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 02/11/2021Dátum zverejnenia: 09/02/2022

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [127.73 KB]