Diabetologická ambulancia


MOMED, s. r. o. – Diabetologická ambulancia

Lekár: MUDr. Andrea Mokošová

Zdravotná sestra: Klára Czetőová

Ambulantné dni: streda a štvrtok

7:30 – 8:30                 – odbery krvi a noví pacienti

8:30 – 14:00               – ordinačné hodiny

14:00 – 16:00             – administratívne práce