Ako Pomôcť

Darujte nám vaše 2% z dane,

Vážení darcovia,

 

Pomôžte našej organizácii a prispejte svojimi dvoma percentami z dane na zlepšenie našej starostlivosti o ťažko chorých a starých klientov umiestnených v našom zariadení, odkázaných na celodennú sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť. Tvorme spolu lepší svet pre bezvládnych …

 

Prostredníctvom Vášho príspevku získame príležitosť zakúpiť veci či pomôcky , ktoré nám pomôžu zlepšiť našu starostlivosť (možno aj o Vašich blízkch …) alebo skrášliť prostredie našich zariadení.

TLAČIVÁ PRE DAROVANIE 2%

 

AKO NÁM EŠTE MÔŽETE POMÔCŤ?

  1. Ak viete o nejakej organizácii, ktorej by sme mohli poslať žiadosť na 2% z dane, napíšte nám prosím jej adresu na polikap@polikap.sk radi žiadosť zašleme.