Postup pre ZAMESTNANCOV

Postup pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. Všetky potrebné tlačivá s našimi údajmi nájdete na konci stránky. Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2022, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

 1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.
 5. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 02.05.2023 na daňový úrad podľa vášho bydliska. Adresu nájdete na https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% (3%) v prospech Poliklinike” Veľké Kapušany n.o”. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú vašu daň príslušnému daňovému úradu.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… nie však poukázaná suma)

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti s výkazom o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Tento vám vydá organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali.

O našej registrácii sa presvedčíte tu: https://www.notar.sk/poberatel/?actId=636e5480fc459d4d48e46851

Tlačivá na stiahnutie: